Mabuhay!

Welcome to the e-CIF System

Protecting the Philippines Against COVID-19

Register FAQsDescription
Description

FAQs

Frequently Asked Questions and Answers1. Bakit kailangan i-fill-up ang e-CIF?

Why does e-CIF need to be filled up?

Ito ay para masigurado na ang sinumang galing sa ibang bansa at papasok sa Pilipinas ay dadaan sa pagsusuri para sa covid-19 upang lalong maagapan ang paglaganap ng nasabing sakit sa ating bansa. This form is to minimize the spread of COVID-19 into the Philippines through our ports of entry, It also ensures that anyone arriving into the country will be tested for COVID-19.2. Kailan dapat i-fill-up ang e-CIF?

By when does e-CIF need to be filled up?

Ito ay kailangang sagutan bago dumating sa immigration. Tatlong (3) araw bago ang iyong pagdating sa Pilipinas maaari na itong masagutan sa e-cif.redcross.com.ph The e-CIF must be filled up prior to immigration. It is best to be filled up prior to arrival in the Philippines, and it can be completed 3 days prior to arrival in the Philippines.3. Sino-sino ang obligadong i-fill-up ang e-CIF?

Who needs to fill it up?

Ang sinumang papasok sa Pilipinas, galing sa ibang bansa ay obligadong i-fill-up ito. Any individual who is traveling to the Philippines is required to fill-up the form.4. Ano ang mangyayari kung dumating ako ng hindi pa nasasagotan ang e-CIF?

What will happen if I don’t fill-up the form?

Tatagal at hahaba ang proseso ng immigration para sa iyo. Kakailanganin mo pa rin itong sagotan at isumite online bago ka maaring dumiretso sa immigration. Those who have not accomplished the form will be required to fill in and submit their form electronically before they can proceed for immigration clearance. This will unnecessarily delay their immigration clearance. If left unaccomplished, the traveler will be unable to go pass through immigration.5. Sino ang gumawa at namamahala ng e-CIF system?

Who made and who manages the e-CIF system?

Ang Pamahalaan ng Republika ng Pilipinas katulong ang Philippine Red Cross at Dashlabs.ai ang gumawa at namamahala sa e-CIF. Pinasasalamatan din namin ang Filinvest Foundation sa kanilang tulong sa unang bersyon ng sistema. The Government of the Republic of the Philippines in partnership with the Philippine Red Cross and Dashlabs.ai created and manages the e-CIF system. We also thank Filinvest Foundation for their help with the first version of the system.6. Mayroon pa akong mga karagdagang tanong. Saan po maaaring magtanong?

I still have some questions. Where might I ask them?

Para po sa mga karagdagang tanong, maaari po kayong tumawag sa 1158, sa 143, o kaya'y magemail sa [email protected] For any other questions, please kindly call 1158, or email [email protected]Mga Dapat Tandaan

Things to Note1

Siguraduhing hawak ninyo ang inyong pasaporte habang sinasagotan ang mga detalye ng CIF form. Siguraduhin na tama ang mga ispeling ng lahat ng detalye upang hindi maantala ang pagpapadala sa inyo ng resulta ng COVID-19 test. Please make sure that you have your passport with you while filling up the form and that you double-check your spelling. Any mistakes can cause delays in receiving your test results.

2

Pagdating sa Pilipinas, ang lahat ng pasahero ay sasailalim sa swab test (RT PCR COVID-19 testing) na isasagawa ng mga nagsanay na mga tauhan ng Bureau of Quarantine (BOQ). Upon arrival, all passengers will undergo a swab test (RT PCR COVID-19 testing) to be performed by trained personnel from the Philippine Coast Guard (PCG). The test results will be communicated by the Bureau of Quarantine (BOQ).

3

Ang bawat pasaherong kakarating lamang ng Pilipinas ay kinakailangang sumailalim sa kwarantina sa mga pasilidad na sertipikado ng gobyerno bilang quarantine sites hanggang matangap ninyo ang resulta na kayo ay negatibo sa COVID-19 test. Kayo rin ay obligadong magpalipas ng labing apat na araw na kwarantina sa kanya-kanyang ninyong mga bahay. Every person arriving in the Philippines must be quarantined until they have received a negative COVID-19 test result, and comply with a mandatory 14-Day quarantine at home. While waiting for their results, passengers must stay in a government-designated stringent quarantine facility or in a BOQ approved Quarantine hotel.

4

Ang mga pasaherong magpopositibo sa COVID-19 ay dadalhin sa isa sa mga itinalaga ng gobyernong COVID-19 Treatment Facility upang mabigyan ng karampatang atensyon at pag-aalaga. Travelers whose test results are positive will be transferred to a designated hospital for further medical management.